Hywel Gwynfryn i dderbyn Gwobr Cyfraniad Arbennig BAFTA Cymru

Hywel Gwynfryn i dderbyn Gwobr Cyfraniad Arbennig BAFTA Cymru

BBC Local News

Published

BBC Local News: Gogledd Orllewin -- Mae'r darlledwr o Ynys Môn wedi bod yn gyflwynydd radio a theledu ers bron i 60 mlynedd.

Full Article