Godse movie villain Prakash Nag |Exclusive interview | Godse Movie | Prakash Nag |Oneindia News*News
Godse movie villain Prakash Nag |Exclusive interview | Godse Movie | Prakash Nag |Oneindia News*News

Recently released movie Godse’s actor Prakash Nag had an exclusive interview about the movie.

Nag plays a negative role in the movie.

#Godse #GodseMovie #PrakashNag