Safe Fighting: A PSA With Cobra Kai's Mary Mouser and Xolo Maridueña
Safe Fighting: A PSA With Cobra Kai's Mary Mouser and Xolo Maridueña
Mary Mouser and Xolo Maridueña give a PSA on safe fighting, Cobra Kai-style.