Ben Kielesinski: The man who took the world on an adventure

Ben Kielesinski: The man who took the world on an adventure

BBC News

Published

Throughout Covid Ben Kielesinski has taken his TikTok followers on trips around his home city of Vancouver.

Full Article